Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Günümüzde kalp ve damar hastalarının sayısı giderek artıyor. Çevresel, genetik, psikolojik birçok faktör kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor. Göğüste yaşanan ağrıların zamanında tedavi edilmemesi sonucu, hastalar ani kalp krizi atakları geçirebiliyorlar.

ünümüzde kalp ve damar hastalarının sayısı giderek artıyor. Çevresel, genetik, psikolojik birçok faktör kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor. Göğüste yaşanan ağrıların zamanında tedavi edilmemesi sonucu, hastalar ani kalp krizi atakları geçirebiliyorlar. Tedavinin uzun süre ihmal edilmesi ise ölümlere dahi neden olabiliyor. Kalp hastalıklarının tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden birisi olan bypass ameliyat; koroner arterlerdeki daralmalar sonucu kalbin yeteri kadar beslenemeyip işlevini yerine getiremediği durumlarda özellikle tercih ediliyor.

Bypass Nedir?

Bypass Nedir, diye merak edenler için hemen yanıtlayalım. Bypass kelime anlamı olarak “köprüleme” demektir. İnsan vücudundaki atardamarların herhangi bir bölgesinde daralmalar meydana gelebilir. Atardamarın beslediği bölgenin canlılığını korumak amacı ile vücudun başka bir yerinden damar çıkartılır ve hazırlanır. Hazırlanan damar hasta bölgeye nakledilerek kan dolaşımı tekrar sağlanır. Bu cerrahi müdahaleye bypass denir. Koroner bypass ameliyatı, adına koroner denilen ve kalbi besleyen atardamarların tıkanması neticesinde yapılan cerrahi müdahaledir.

Bypass ameliyatı ne kadar sürer?

Ameliyatın yapıldığı yöntem ya da bypass sayısı gibi faktörler ameliyat süresini belirler. Eski tip yöntemde göğüs kafesi boydan boya açılırken bugün minimal invaziv denilen küçük kesiler ile cerrahi işlem yapılabiliyor.  Kalbin durdurulması sonucu kalp pompası kullanılarak yapılan klasik ameliyat yönteminin ya da OBCAP adı verilen yöntemin uygulanması operasyonun  süreni değiştirir.  Ameliyat süresinin 3-6 saat arasında olduğunu söylemek mümkündür.

Ameliyat için gereken damarlar mutlaka hastadan mı alınmalıdır?

Bypass için vücudun başka bir yerinden alınan damarlar, alındıkları yerde işlev kaybına sebep olmazlar. Yabancı dokular ya da sentetik damarlar bu operasyonu gerçekleştirmek için kullanılmaz. Köprüleme yapmak için gereken atardamarlar ya da toplardamarlar mutlaka hastanın kendi vücudundan alınmalıdır.

Bypass kimlere yapılır?

Şu durumlar ve rahatsızlıklarda Bpass gereklidir:

 • Çoklu damar hastalıkları
 • Birden fazla koroner damarın ameliyatsız (balon ve stentleme) yöntemle açılamaması
 • Kalp kapak operasyonu gerektiren durumlar
 • Bir ya da birden fazla damarın ameliyatsız yöntemle açılmasına rağmen tekrar tıkanması
 • Ameliyat gerektiren başka bir kalp rahatsızlığının olması

Bypass riskleri nelerdir?

Ameliyat riski hastanın yaşı, cinsiyeti, yaşam tarzı, kronik hastalıkları gibi demografik faktörlere bağlıdır. Operasyonda ölüm riski çok düşük seviyelerdedir. Ameliyatı genelde ileri yaşlardaki insanlar olur ve hastaların çoğu birden fazla organda rahatsızlığa sahiptirler. Hastanın önceden geçirdiği kalp rahatsızlıkları sonucunda kalp kasının güçsüz kalması operasyon riskini artırır. Hastanın dolaşım sistemi haricindeki sistemlerinde fonksiyon kaybının olması da risk faktörlerini doğrudan artırabilir. Kimi hastalar operasyon sonrasında psikolojik travma yaşayabilirler. Bu durumun üstesinden psikolojik destek alınarak gelinebilir.

Bypass kesin çözüm müdür?

Bypass, iyileşmek için tek başına bir çözüm değildir. Operasyon sonucu damar tıkanıklıkları ve daralmaları o an için açılır. Damar sertlikleri cerrahi müdahale sonucu ortadan kalkmaz. Hastanın kalp krizi geçirmesi, aniden ölmesi ve ilaca bağımlı olarak toplumdan kısıtlanması engellenir. Bu sebeple ameliyat tek başına hastalığın riskini ortadan kaldırmaz. Hastalar operasyon sonrası yaşamlarını düzenlemeli, zararlı yiyecek ve içeceklerden kaçınmalı, kötü alışkanlıklarını terk ederek kaliteli yaşamalıdır.

 

Bypass sonrası tekrar ameliyat olmak gerekebilir mi?

Şu durumlarda damarlar tekrar tıkanıp ameliyat gerekebilir:

 • Hastanın damar yapısının kötü olması
 • İlk ameliyatın erken yaşlarda yapılması
 • Damar sertliği riski
 • İlk ameliyatta tüm damarlara köprüleme yapılmaması
 • Diyabet (şeker) ve böbrek hastalığı gibi kronik hastalıklara sahip olunması
 • Sigara içilmeye devam edilmesi
 • Kolestrol ve trigliserid yüksekliğinin yeterli düzeyde tedavi edilmemesi

Leave a comment