Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bu yöntemde göğüs kemiği kesilmeden, göğüsün sağ tarafından meme altından yapılan küçük bir kesi (5-7 cm arasında) ile kaburgalar arasından kalbe ulaşmaktayız.

Bu yöntemde göğüs kemiği kesilmeden, göğüsün sağ tarafından meme altından yapılan küçük bir kesi (5-7 cm arasında) ile kaburgalar arasından kalbe ulaşmaktayız. Sağ kasıktan yapılan küçük bir kesi (2-3 cm) ile hastanın kasık atardamar ve toplardamarına yerleştirilen kanüller vasıtasıyla hastamızı kalp akciğer makinasına bağlamaktayız. Bu yöntem için geliştirilen özel cerrahi aletler ile kalbi durdurmakta, mitral kapağın bulunduğu kalp boşluğunu açarak mitral kapağı tamir edebilmekte ya da değiştirebilmekteyiz.

Kalp Kapakları

Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört kapak vardır. Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Mitral ve trikuspid kapakların lifletleri “korda” adı verilen kirişlerle odacıkların duvarlarına tutunmuştur. Aort ve trikuspid kapaklar, üç yaprakçıklı, mitral ve pulmoner kapaklar ise iki yaprakçıklıdır.

KÜÇÜK KESİ İLE YANİ KOLTUK ALTINDAN KALP AMELIYATIN FAYDALARI:


 • Estetik bir ameliyattır, yara ameliyat sonrası az görünür veya zor görülür
 • Hastaya pozitif enerji verir, hasta memnuniyeti oldukça yüksektir
 • İyileşme süreci daha hızlıdır
 • Enfeksiyon oranı daha düşüktür
 • Ağrı duyumu daha azdır

Küçük Kesi Yöntemleri Uygun Ameliyatlar

 • Aort Kapak değişimi / tamiri
 • Mitral kapak değişimi / tamiri
 • Aort ve Mitral Kapak
 • Mitral ve Triküspid kapak
 • ASD
 • Tek damar bypass
 • Bazı çift damar bypasslar
 • Asendan Aort Cerrahisi

Leave a comment