Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prostat kanseri, günümüzde erkeklerde en sık karşılaşılan kanser türlerinden biridir.

PSMA(prostat spesfik membran antijeni) prostat kanserinin hem görüntülemesi hem de tedavisinde kullanılan akıllı bir moleküldür. Galyum 68 radyoak tif element ile işaretlenerek hastaya damar yolu ile enjekte edilir ve takiben PET/CT cihazı ile görüntüleme yapılır.

Ga-68-PSMA PET/BT yüksek riskli prostat kanserinin görüntülemesinde, vücuda yayılımının saptamasında, prostat ameliyatı olmuş veya radyoterapi sonrası PSA yüksekliği (biyokimyasal nüks) gelişmiş olgularda nüks hastalığının gösterilmesinde, Lu- 177-PSMA (Lutesyum) tedavisi planlamasında, radyoterapi planlamada ve tedavilerin yanıtların ın değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Tedavi sonrası nüks ve yaygınlığının tespitinde, ultrasonografi , BT, MRI gibi görüntüleme yöntemlerine göre daha başarılıdır.

Galyum 68 PSMA nasıl uygulanır?

  • Tetkik açlık gerektirmemektedir.
  • İlaç, damar yolu ile verildikten sonra 45-60 dk. ilacın vücuda dağılımı için gerekli bekleme süresi vardır.
  • Cihaz içindeki çekim süresi yaklaşık 20 dk olup bu sürede hareket etmemek gerekir.
  • Tetkik öncesi ve sonrası bol su içilmesi önerilir.
  • İşlem öncesi hastaya kontrast madde içirilir. Bunun dışında herhangi bir hazırlığa ihtiyaç yoktur.

Leave a comment