Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Boyun fıtığına bağlı çoğu kol ağrısı, cerrahi olmayan tedavi ve ağrı yönetimi ile birkaç ay içinde düzelir. Bununla birlikte, ağrı 6 ila 12 haftadan uzun sürerse veya ağrı ve sakatlık şiddetliyse, cerrahi olmayan tedavilere yanıt vermiyorsa, boyun fıtığı ameliyatı makul bir seçenek olabilir.

Boyun fıtığı ameliyatının amacı, hasarlı diski çıkarmak ve sinir kökü ve / veya omuriliğin rahatlamasını sağlamaktır. Bu prosedür, yayılan ağrıyı hafifletebilir ve kola giden karıncalanma, uyuşma ve / veya güçsüzlük gibi nörolojik problemlerin ilerlemesini önleyebilir.

Boyun Fıtığı Ameliyatı Türleri

Boyun fıtığı tedavisinde yaygın kullanılan ameliyat türlerinden bazıları şunlardır:

Anterior servikal diskektomi ve omurga füzyonu (ACDF)

ACDF cerrahisi, omurga cerrahları tarafından boyun fıtıklarını tedavi etmek için kullanılan en yaygın yöntemdir. Bu ameliyatta disk, boyun önünden iki santimetrelik küçük bir kesi ile çıkarılır. Diski çıkardıktan sonra, disk alanı bitişik omurların sonunda birlikte büyüyüp kaynaşması için ayarlanır. Daha fazla stabilite ve muhtemelen daha iyi bir füzyon başarı oranı için greftin önüne bir plaka eklenebilir.

Yapay Servikal Disk Replasmanı

Bir ACDF ameliyatında olduğu gibi, yapay disk replasman ameliyatı, etkilenen diskin boynun önündeki küçük bir kesi ile çıkarılmasını içerir. Bitişik omurları birleştirmek yerine, bitişik omurlar arasındaki disk boşluğuna yapay bir disk yerleştirilir. Yapay diskin amacı, orijinal diskin biçimini ve işlevini taklit etmektir.

Posterior servikal diskektomi

Bu ameliyat posterior (arkadan) lomber diskektomiye benzer. Nöral foramene (omurilik kanalından çıkmak için sinirin geçtiği tünel) yanal olarak fıtıklaşan servikal diskler için makul bir yaklaşım olabilir. Bu posterior yaklaşım anterior yaklaşımdan daha zordur çünkü bu bölgede kanamaya neden olabilecek çok sayıda damar vardır ve kanama ameliyat sırasında görüşü sınırlar. Bu yaklaşım aynı zamanda omuriliğe daha fazla müdahale gerektirir ve daha yüksek komplikasyon riski yaratır.

Herhangi bir büyük ameliyatın olası riskleri ve komplikasyonları olmasına rağmen, deneyimli bir omurga cerrahı ile servikal disk cerrahisinde ciddi komplikasyonlar nadirdir. En yaygın iki ameliyat olan ACDF ve yapay disk replasmanı, sıkıştırılmış bir sinir kökünden kaynaklanan yayılan ağrıyı ve karıncalanmayı azaltma açısından olumlu sonuçlara sahip güvenilir ameliyatlar olarak kabul edilir.

Ameliyat Sonrası Bakım ve İyileşme

ACDF veya yapay disk replasmanı gibi servikal omurgada ön cerrahi için, iyileşme, posterior prosedürlere göre daha hızlı ve daha az ağrılı olma eğilimindedir. Boynun arkasındaki daha kalın kasları kesmek yerine boynun önünden yapılan küçük bir kesi ile ön ameliyat yapılır. Bu nedenle, hasta genellikle aynı gün veya bir ön ameliyattan sonra hastanede bir gece kaldıktan sonra eve gidebilir. Arka servikal omurga ameliyatından sonra hastanede kalış süresi birkaç gün daha uzun olabilir.

Kol ağrısı ameliyattan önce mevcutsa, genellikle işlemden sonra oldukça hızlı bir şekilde geçer. Boyun ağrısının, özellikle işlemin yapıldığı bölgede veya yakınında, azalması daha uzun sürebilir. Koldaki herhangi bir uyuşma veya güçsüzlük haftalar, aylar veya daha uzun sürebilir. Fıtıklaşmış diskin neden olduğu sinir kökü hasarının ciddiyetine bağlı olarak, ameliyat sonrasında bir miktar kol ağrısı, güçsüzlük ve / veya uyuşma kalıcı olarak kalabilir.

Ameliyat sonrası, çoğu omurga cerrahı boyun korsesi reçete eder, ancak korsenin tipi ve kullanım uzunluğu değişkenlik gösterir. Ayrıca, çoğu omurga cerrahı, hastalarından ameliyat sonrası aktivitelerini sınırlamalarını ister, ancak kısıtlamaların miktarı ve sürenin uzunluğu değişme eğilimindedir. Omurga cerrahınıza ameliyattan önce ameliyat sonrası bakımla ilgili olağan protokolünün ne olduğunu sorun.

Leave a comment