Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin ve kafa içi boşluk, tümörlerin rahimden sonra en sık görüldüğü yerlerdir. Beyin tümörleri, yeni doğmuş bir bebekten yaşlı insanlara kadar her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Ancak tümörün tipi, yerleşimi ve sıklığı gibi faktörler bu yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Beyin tümörlerinin pek çok farklı sınıflandırması vardır, ancak bunları genel olarak iyi huylu beyin tümörleri ve kötü huylu beyin tümörleri olarak ikiye ayırabiliriz.

İyi huylu tümör

İyi huylu beyin tümörleri arasında en sık görülen tümör türleri meningiomlardır.

Menenjiyom

Menenjiyom erkeklerde de görülebilir ancak yapılan araştırmalar kadınlarda daha sık görüldüğünü göstermiştir. Ayrıca östrojen hormonu ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. İyi huylu beyin tümörlerinin en önemli belirtisi kronik baş ağrısıdır. Tümörün yerleşim yerine göre epileptik nöbetler, bazen kollarda veya bacaklarda güçsüzlük, konuşma bozuklukları diğer belirtiler olarak sayılabilir. Kronik baş ağrısı olan kişilerde beyin görüntüleme tetkiki yapılmalıdır. Menenjiyomlar birçok farklı tipte ve lokasyonda olabilir. Genel olarak tedavisi cerrahidir. Çok küçük ve hastaya zarar vermeyen menenjiyomlar takibe alınabilir. Belli dönemlerde iz alarak büyüyüp büyümediği gözlemlenebilir. Menenjiyomlar beyni çevreleyen zardan gelişir. Bu nedenle yavaş büyüyen tümörlerdir; Beynin yanı sıra kafatası kemiğine de büyüyebilirler.

Benign Beyin Tümörü Tedavisi (Menanjiyom Cerrahisi)

Beyin Tümörü Tedavisi ameliyattır. Çok küçük ve hastaya zararı olmayacağı düşünülen vakalarda gözlem yapılabilir. Ameliyatta genellikle bu tümörlerin tamamı çıkarılır. Nadiren de olsa, tümörler önemli yapılara yapışabilir. Bu durumda mümkün olduğu kadar çıkarılır ve kalan kısım takip edilir. Meningioma damardan zengin bir tümördür. Bu nedenle ameliyat planladığımız hastalara her zaman beyin damarı görüntüleme yöntemleri uyguluyoruz. Nereden ne kadar beslendiğini ve hangi damarlardan dal aldığını görmekte fayda var. Gerekirse embolizasyon dediğimiz kasıktan girilerek damarların tıkanma işlemi yapılabilmektedir. Kanama yapmaması açısından faydalıdır. Böylece daha güvenli bir çalışma sağlanır.

Benign Beyin Tümörü Belirtileri (Memenjiyom Belirtileri)

  • Geçmeyen şiddetli baş ağrıları. (Bu ağrılar başka hastalıkların belirtisi de olabilir ama ağrı şiddetli ve kronik ise bir beyin cerrahına muayene olunmalıdır)
  • Zayıflık, bazen kollarda veya bacaklarda
  • Konuşma bozuklukları

Kötü Huylu Tümör

Kötü huylu beyin tümörlerini de genel olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi beynin kendi kötü tümörleridir, ikincisiyse beyne başka bir yerden atlayan tümörlerdir. İkincisine metastaz da denir. Çeşitlerini ayrıca anlatmadan önce kötü huylu beyin tümörlerinin belirtilerinden bahsetmekte fayda var.

Kötü Huylu Beyin Tümörü Belirtileri

  • Kötü huylu beyin tümörlerinin belirtileri çok hızlı gelişir. Birkaç hafta hatta birkaç gün içinde bile kendini gösterebilir.
  • Çok şiddetli baş ağrıları
  • Bulantı, kusma
  • Şuur kayıpları
  • Sara nöbeti geçirme
  • Etkilenen yere göre kol veya bacakta felç

Beynin Kendi Kötü Tümörleri

Beynin kendi kötü tümörlerinin başında glioblastoma multiforme dediğimiz maalesef tedavisi bugünün şartlarında pek mümkün olmayan, cerrahi olarak da çok yüksek orandan başarısı bulunmayan, ileri evrede çok hızlı yayılan tümör gelir. Beynin kendi tümörleri başka yerlere atlamaz. Ancak başka yerlerden beyne gelebilir.

Beyne Başka Bir Yerden Atlayan Tümörler (Metastaz)

Metastazlar en fazla erkeklerde görülür. Akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri, mide bağırsak kanserleri, böbrek kanseri beyne atlamayı sever. Hatta akciğer kanserlerinin ilk bulgu verdiği dönem beyin metastazlarının olduğu dönemdir. O zamana kadar sinsice ilerleyen akciğer kanseri hastalığı beyine atladıktan sonra verdiği bulgularla kendini gösterebilir. Metastaz belirtileri arasında şiddetli baş ağrılarını, bulantı ve kusmaları, denge kayıplarını, kolda ya da bacakta güçsüzlük olmasını sayabiliriz. Bu gibi durumlarda beyin filmi çekilmesini öneririz. Metastazda bir çok odak vardır, beyinde irili ufaklı yayılım mevcuttur. Hastanın yaşam standardını ve kalitesini arttırmak için metastazların büyük ve beynin yukarılarında olan, çıkarılması kolay görünenleri ameliyatla alınabilir.

Kötü Huylu Beyin Tümörü Yaşam Süresi

Bu hastalığa yakalanmış kişilerin yakınlarından bu soruyu çok sık duyarız. Bu tarz sorular aslında çok da doğal sorulardır. Hekimlerin de insanlar gibi hiçbir zaman ömür biçemeyeceğimizi bilmeliyiz. Nitekim bunların uç örnekleriyle hekimlik yaşantımızda çok fazla karşılaşırız. Çok kısa sürede yaşamını yitireceğini düşündüğümüz, çok ilerlemiş kötü tümörü olan hastanın yıllarca yaşadığına şahit oluruz. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmemek ve sonuna kadar şansımızı denemek gerekir.

Leave a comment